Het winkelgebied van de toekomst maak je samen (rapport)

05-Aug-2014    

De steeds snellere wisselwerking tussen consumenten en aanbieders – van producten, technologie en vastgoed  is een belangrijke driver voor veranderingen in winkels en winkelgebieden.

Winkels en winkelgebieden vervullen een essentiële rol in ons leven, als consument én als burger. Ze fungeren als dagelijkse voorziening, als werk- en ontmoetingsplek en als kloppend hart van onze dorpen en steden. Op dit moment zijn onze winkelgebieden in hoog tempo aan het veranderen. Een samenloop en versnelling van economische, technologische demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgt ervoor dat we anders gaan winkelen en dat wordt steeds zichtbaarder en merkbaarder in winkelgebieden. De oplopende winkelleegstand is daar slechts een aspect van. Integratie van (mobiele) technologieën, toene- mende filialisering en een focus op beleving in plaats van transactie zijn daar andere uitingen van.

Voor de directe belanghebbenden in winkelgebieden – winkeliers, vastgoedeigenaren, gemeenten en andere partijen is de uitdaging om onze winkelgebieden proactief aan de verwachte veranderingen aan te passen. Om scherpe keuzes te maken welke winkelgebieden we behouden en hoe we deze moderniseren. Maar ook, welke gebieden we andere functies geven. Of wellicht slopen. Alleen zo kunnen we met nieuwe ontwikkelingen ons voordeel doen. Binnen diverse branches worden dergelijke keuzes vaak al volop gemaakt, maar er ligt een kans op een echte kwaliteitsslag als we dit ook in publiek-private samenwerkingen op gebiedsniveau voor elkaar krijgen.

Met deze publicatie hopen Detailhandel Nederland, de G32, Platform31 en de overige samenwerkende partijen een drieslag te slaan: het agenderen van de toekomst van winkelgebieden als urgente opgave, het verbinden van publieke en private partijen en het bieden van bouwstenen om ook in de praktijk het verschil te maken.

  /  

0 Reacties

Laat je bericht achter
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.
You filled this out wrong.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.